Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice. - Činija Citata

Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice.


ni-jedno-ljudsko-bie-ne-moe-opstati-samo-bez-zajednice
dalaj lamajednoljudskobićenemožeopstatisamobezzajedniceni jednojedno ljudskoljudsko bićebiće nene možemože opstatiopstati samobez zajedniceni jedno ljudskojedno ljudsko bićeljudsko biće nebiće ne možene može opstatimože opstati samoni jedno ljudsko bićejedno ljudsko biće neljudsko biće ne možebiće ne može opstatine može opstati samoni jedno ljudsko biće nejedno ljudsko biće ne moželjudsko biće ne može opstatibiće ne može opstati samo

Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro.Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci.Svako ljudsko biće živi svoju sopstvenu želju: ona čini deo njegovog blaga i, iako je emocija ta koja mnoge može da otera, obično privlači onoga koji je voljen.Ni hiljade prisutnih ne moze zamenititi ono jedno odsutno…Upoznaćemo sami sebe onda kada otkrijemo sopstvene granice i to je bilo tačno. Ali i pogrešno, pošto nije važno samo ono što znamo o nama samima, ljudsko biće nije stvoreno samo da bi tražilo mudrost već i da bi oralo zemlju, čekalo kišu, sijalo žito, skupljalo usjeve, peklo hljeb.Bitka je najveličanstvenije takmičenje u kome ljudsko biće može učestvovati. Ona donosi ono što je najbolje, uklanja sve što je loše. Svi ljudi se boje bitke. Kukavica je onaj koji dopusti da osećaj straha nadvlada osećaj dužnosti. Dužnost je osnova muškosti.