Ni jedan dan nije dug onome koji radi.


ni-jedan-dan-nije-dug-onome-koji-radi
latinske poslovicejedandannijedugonomekojiradini jedanjedan dandan nijenije dugdug onomeonome kojikoji radini jedan danjedan dan nijedan nije dugnije dug onomedug onome kojionome koji radini jedan dan nijejedan dan nije dugdan nije dug onomenije dug onome kojidug onome koji radini jedan dan nije dugjedan dan nije dug onomedan nije dug onome kojinije dug onome koji radi

Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Šta vekovima nije uspelo, nužda obavi za jedan dan.Ne veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća.Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu.Moj biznis model su Bitlsi. Četvorica momaka koji su čuvali jedni druge od negativnih tendencija. Činili su jedan drugog uravnoteženim i zajedno su činili nešto bolje od prostog zbira delova. Tako ja vidim biznis: sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.