Neznanje je bliže istini nego predrasuda.


neznanje-blie-istini-nego-predrasuda
neznanjebližeistininegopredrasudaneznanje jeje bližebliže istiniistini negonego predrasudaneznanje je bližeje bliže istinibliže istini negoistini nego predrasudaneznanje je bliže istinije bliže istini negobliže istini nego predrasudaneznanje je bliže istini negoje bliže istini nego predrasuda

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.Neznanje je majka drskosti.Neznanje je korijen i stablo zla.Neznanje je koren i pokretač svakog zla.Beskorisno je čoveku sa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda.Neznanje je samo sebi dovoljno i ne traži ono što misli da mu ne treba.