Nezadovoljnom nijedna stolica nije dovoljno udobna.


nezadovoljnom-nijedna-stolica-nije-dovoljno-udobna
engleske poslovicenezadovoljnomnijednastolicanijedovoljnoudobnanezadovoljnom nijednanijedna stolicastolica nijenije dovoljnodovoljno udobnanezadovoljnom nijedna stolicanijedna stolica nijestolica nije dovoljnonije dovoljno udobnanezadovoljnom nijedna stolica nijenijedna stolica nije dovoljnostolica nije dovoljno udobnanezadovoljnom nijedna stolica nije dovoljnonijedna stolica nije dovoljno udobna

Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno.Prodavcu je dovoljno jedno oko, kupcu nije dovoljno ni sto očiju.Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Kako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.Nijedan čovek nije dovoljno pametan.