Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu. - Činija Citata

Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.


neto-nije-u-redu-mnom-i-svijetom-ili-u-redu-mnom-i-svijetom-ali-ne-moemo-vezu-da-uspostavimo-nikakvu
meša selimovićnetonijeredumnomsvijetomilialinemožemovezudauspostavimonikakvunešto nijenije uu reduredu sasa mnommnom isa svijetomili jeu reduredu sasa mnommnom isa svijetomali nene možemomožemo vezuvezu dada uspostavimouspostavimo nikakvunešto nije unije u reduu redu saredu sa mnomsa mnom imnom i sai sa svijetomili je uje u reduu redu saredu sa mnomsa mnom imnom i sai sa svijetomali ne možemone možemo vezumožemo vezu davezu da uspostavimoda uspostavimo nikakvunešto nije u redunije u redu sau redu sa mnomredu sa mnom isa mnom i samnom i sa svijetomili je u reduje u redu sau redu sa mnomredu sa mnom isa mnom i samnom i sa svijetomali ne možemo vezune možemo vezu damožemo vezu da uspostavimovezu da uspostavimo nikakvunešto nije u redu sanije u redu sa mnomu redu sa mnom iredu sa mnom i sasa mnom i sa svijetomili je u redu saje u redu sa mnomu redu sa mnom iredu sa mnom i sasa mnom i sa svijetomali ne možemo vezu dane možemo vezu da uspostavimomožemo vezu da uspostavimo nikakvu

Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri danaNajpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom neÅ¡to nije u redu.Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??Usamljenost se ne leči druženjem sa drugim ljudima, ona se leči kontaktom sa stvarnošću. Okrenite se pravim stvarima, izvucite se iz gužve i vratite se prirodi – stupite u dodir sa drvećem, travom, kamenjem, životinjama i pticama, sa morem i oblacima, sa nebom i zvezdama..