Nepusti kusonje na valov.


nepusti-kusonje-na-valov
hrvatske poslovicenepustikusonjenavalovnepusti kusonjekusonje nana valovnepusti kusonje nakusonje na valovnepusti kusonje na valov

Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu.Ljudi uvijek stižu tačno na vrijeme na mjesta na kojima ih neko čeka.Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama.Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umjesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.Nacija koja godinu za godinom troši više novca na vojnu odbranu umesto na programe socijalne nadogradnje je osuđena na duhovno prokletstvo.Žene su svetice u crkvi, andjeli na ulici, djavoli u kući, sove na prozoru i svrake na vratima.