Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir. - Činija Citata

Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir.


neno-i-paljivo-dodirnuti-moe-samo-neko-kome-i-samom-potreban-takav-dodir
herman hesenežnopažljivododirnutimožesamonekokomesamompotrebantakavdodirnežno ii pažljivopažljivo dodirnutidodirnuti možemože samosamo nekoneko komekome jei samomsamom potrebanpotreban takavtakav dodirnežno i pažljivoi pažljivo dodirnutipažljivo dodirnuti možedodirnuti može samomože samo nekosamo neko komeneko kome jekome je ije i samomi samom potrebansamom potreban takavpotreban takav dodirnežno i pažljivo dodirnutii pažljivo dodirnuti možepažljivo dodirnuti može samododirnuti može samo nekomože samo neko komesamo neko kome jeneko kome je ikome je i samomje i samom potrebani samom potreban takavsamom potreban takav dodirnežno i pažljivo dodirnuti možei pažljivo dodirnuti može samopažljivo dodirnuti može samo nekododirnuti može samo neko komemože samo neko kome jesamo neko kome je ineko kome je i samomkome je i samom potrebanje i samom potreban takavi samom potreban takav dodir

Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami.Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Onaj osećaj kad ti je neko preko potreban…Nežno dodirnite čičak i ubošće vas, Čvrsto ga stisnite i slomićete mu bodlje.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.