Nemoj zagristi mamac zadovoljstva, dok se ne uveriš da nema udice ispod.


nemoj-zagristi-mamac-zadovoljstva-dok-se-ne-uveri-da-nema-udice-ispod
tomas džefersonnemojzagristimamaczadovoljstvadokseneuveridanemaudiceispodnemoj zagristizagristi mamacmamac zadovoljstvadok sese nene uverišuveriš dada nemanema udiceudice ispodnemoj zagristi mamaczagristi mamac zadovoljstvadok se nese ne uverišne uveriš dauveriš da nemada nema udicenema udice ispodnemoj zagristi mamac zadovoljstvadok se ne uverišse ne uveriš dane uveriš da nemauveriš da nema udiceda nema udice ispoddok se ne uveriš dase ne uveriš da nemane uveriš da nema udiceuveriš da nema udice ispod

Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...Znanje ima granica, dok neznanje ih nema.Žena uopšte nema čari, sve dok ih vi ne otkrijete.Gledajte uvek svetliju stranu stvari… a ako je nema – ribajte tamnu dok ne zasija!