Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj što trnov grm nosi ruže.


nemoj-se-srditi-to-ruin-grm-nosi-trnje-nego-se-raduj-to-trnov-grm-nosi-rue
ljubavne poslovicenemojsesrdititoružingrmnositrnjenegoradujtrnovruženemoj sese srditisrditi štošto ružinružin grmgrm nosinosi trnjenego sese radujraduj štošto trnovtrnov grmgrm nosinosi ruženemoj se srditise srditi štosrditi što ružinšto ružin grmružin grm nosigrm nosi trnjenego se radujse raduj štoraduj što trnovšto trnov grmtrnov grm nosigrm nosi ruženemoj se srditi štose srditi što ružinsrditi što ružin grmšto ružin grm nosiružin grm nosi trnjenego se raduj štose raduj što trnovraduj što trnov grmšto trnov grm nositrnov grm nosi ruženemoj se srditi što ružinse srditi što ružin grmsrditi što ružin grm nosišto ružin grm nosi trnjenego se raduj što trnovse raduj što trnov grmraduj što trnov grm nosišto trnov grm nosi ruže

Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže.Neka svako nađe ono što želi, (jer) svima se isto ne mili: ovaj skuplja trnje, a onaj bere ruže.Ne nosi najviše jaja ona kokoška što najjače kokodače.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.