Nemoj nikad do dna razotkrivati svoje srce ni svoju dušu.


nemoj-nikad-do-dna-razotkrivati-svoje-srce-svoju-u
narodne poslovicenemojnikaddodnarazotkrivatisvojesrcesvojuduunemoj nikadnikad dodo dnadna razotkrivatirazotkrivati svojesvoje srcesrce nini svojusvoju dušunemoj nikad donikad do dnado dna razotkrivatidna razotkrivati svojerazotkrivati svoje srcesvoje srce nisrce ni svojuni svoju dušunemoj nikad do dnanikad do dna razotkrivatido dna razotkrivati svojedna razotkrivati svoje srcerazotkrivati svoje srce nisvoje srce ni svojusrce ni svoju dušunemoj nikad do dna razotkrivatinikad do dna razotkrivati svojedo dna razotkrivati svoje srcedna razotkrivati svoje srce nirazotkrivati svoje srce ni svojusvoje srce ni svoju dušu

U iskrenom prijateljstvu, najvredniji poklon koji možemo dobiti je ispružena ruka i otvoreno srce. Kad osetiš da je neko otvorio svoju dušu pred tobom kao ...Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma - živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvojunutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – živeti kako drugi misle. Nemoj dozvoliti da buka tuđih mišljenja utiša tvoj unutrašnji glas. I najvažnije, imaj hrabrosti da pratiš svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju šta zaista želiš da postaneš. Sve ostalo dolazi na drugo mesto.Ko se dotakne prljavog predmeta, on uprlja svoje telo, a ko se takne prljavog čoveka, on uprlja svoju dušu.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.