Nemoj misliti da si dobar samo ako si najbolji među najlošijima.


nemoj-misliti-da-dobar-samo-ako-najbolji-meu-najloijima
latinske poslovicenemojmislitidadobarsamoakonajboljimeđunajloijimanemoj mislitimisliti dada sisi dobardobar samosamo akoako sisi najboljinajbolji međumeđu najlošijimanemoj misliti damisliti da sida si dobarsi dobar samodobar samo akosamo ako siako si najboljisi najbolji međunajbolji među najlošijimanemoj misliti da simisliti da si dobarda si dobar samosi dobar samo akodobar samo ako sisamo ako si najboljiako si najbolji međusi najbolji među najlošijimanemoj misliti da si dobarmisliti da si dobar samoda si dobar samo akosi dobar samo ako sidobar samo ako si najboljisamo ako si najbolji međuako si najbolji među najlošijima

Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je sjena velika kad se sunce rađa.Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je sena velika kad se sunce rađa.Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.