Nemam idola. Ono čemu se divim su rad, upornost i sposobnost.


nemam-idola-ono-emu-se-divim-su-rad-upornost-i-sposobnost
ajrton senanemamidolaonočemusedivimsuradupornostsposobnostnemam idolaono čemučemu sese divimdivim susu radupornost ii sposobnostono čemu sečemu se divimse divim sudivim su radupornost i sposobnostono čemu se divimčemu se divim suse divim su radono čemu se divim sučemu se divim su rad

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate.More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane.Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola.Energija i upornost osvajaju sve stvari.Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.