Nemam idola. Ono čemu se divim su rad, upornost i sposobnost.


nemam-idola-ono-emu-se-divim-su-rad-upornost-i-sposobnost
ajrton senanemamidolaonočemusedivimsuradupornostsposobnostnemam idolaono čemučemu sese divimdivim susu radupornost ii sposobnostono čemu sečemu se divimse divim sudivim su radupornost i sposobnostono čemu se divimčemu se divim suse divim su radono čemu se divim sučemu se divim su rad

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate.Mnogi od nas su dobri u startu, ali loši u finišu bilo čega u šta se upustimo. Čak štaviše, ljudi su skloni da odustanu nakon prvog znaka poraza. Dok osoba koja upornost načini svojim životnim motom, otkriva da će se poraz konačno ‘umoriti’ i odstupiti. Poraz se ne može nositi sa upornošću.Ljubav i rad su temelji naše humanosti.Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Energija i upornost osvajaju sve stvari.