Nema, niti može biti pravednog bogatstva.


nema-niti-moe-biti-pravednog-bogatstva
anton Čehovnemanitimožebitipravednogbogatstvaniti možemože bitibiti pravednogpravednog bogatstvaniti može bitimože biti pravednogbiti pravednog bogatstvaniti može biti pravednogmože biti pravednog bogatstvaniti može biti pravednog bogatstva

Nema i ne može biti pravednog bogatstva.Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti.Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi.