Nema nijednog umetničkog dela bez prečica.


nema-nijednog-umetnikog-dela-bez-preica
andre Židnemanijednogumetničkogdelabezprečicanema nijednognijednog umetničkogumetničkog deladela bezbez prečicanema nijednog umetničkognijednog umetničkog delaumetničkog dela bezdela bez prečicanema nijednog umetničkog delanijednog umetničkog dela bezumetničkog dela bez prečicanema nijednog umetničkog dela beznijednog umetničkog dela bez prečica

Nema nijednog trenutka vremena, niti ijednog koraka prostranstva, koje ne daje lekciju čoveku.Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.Nema svadbe bez suza, niti pogreba bez smeha.Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.