Nema nijedne religije koja nije bezbožno rušila.


nema-nijedne-religije-koja-nije-bezbono-ruila
meša selimovićnemanijednereligijekojanijebezbožnoruilanema nijednenijedne religijereligije kojakoja nijenije bezbožnobezbožno rušilanema nijedne religijenijedne religije kojareligije koja nijekoja nije bezbožnonije bezbožno rušilanema nijedne religije kojanijedne religije koja nijereligije koja nije bezbožnokoja nije bezbožno rušilanema nijedne religije koja nijenijedne religije koja nije bezbožnoreligije koja nije bezbožno rušila

Bog nije ni jedne religije.Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno.Svrha religije nije graditi prekrasne crkve i hramove, nego negovati pozitivne osobine kao što su tolerancija, velikodušnost i ljubav.Ko se istoku i zapadu klanja, taj nema nijedne vere.Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete.