Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve. - Činija Citata

Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve.


nema-moralnih-ili-nemoralnih-knjiga-knjige-su-napisane-dobro-ili-loe-to-sve
oskar vajldnemamoralnihilinemoralnihknjigaknjigesunapisanedobroloetosvenema moralnihmoralnih iliili nemoralnihnemoralnih knjigaknjige susu napisanenapisane dobrodobro iliili lošeje svenema moralnih ilimoralnih ili nemoralnihili nemoralnih knjigaknjige su napisanesu napisane dobronapisane dobro ilidobro ili lošenema moralnih ili nemoralnihmoralnih ili nemoralnih knjigaknjige su napisane dobrosu napisane dobro ilinapisane dobro ili lošenema moralnih ili nemoralnih knjigaknjige su napisane dobro ilisu napisane dobro ili loše

Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane.Kada su ljudi puni zavisti, oni omalovažavaju sve, bilo da je dobro ili loše.Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše.Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore.