Neko mi je sipao drogu u heroin


neko-mi-sipao-drogu-u-heroin
nekomisipaodroguheroinneko mimi jeje sipaosipao drogudrogu uu heroinneko mi jemi je sipaoje sipao drogusipao drogu udrogu u heroinneko mi je sipaomi je sipao droguje sipao drogu usipao drogu u heroinneko mi je sipao drogumi je sipao drogu uje sipao drogu u heroin

Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu.Nikada se ne prestaj smejati, čak ni kada si tužan. Neko će se možda zaljubiti baš u tvoj osmeh.Neko ima oči i na potiljku.Istina, njihovo zaljubljivanje nije trajalo dugo, ali u toj igri nema pravila. Neko emocije troši polagano, kao mirišljavi sapun, a neko svoje srce ispali razuzdano, kao pun šaržer, pa u jednoj kišovitoj aprilskoj noći odvoli za čitav život.Neko ružno sanja, nekom su košmari svitanja.