Nekim osobama obraz sluzi cisto da im puknes samar


nekim-osobama-obraz-sluzi-cisto-da-im-puknes-samar
nekimosobamaobrazsluzicistodaimpuknessamarnekim osobamaosobama obrazobraz sluzisluzi cistocisto dada imim puknespuknes samarnekim osobama obrazosobama obraz sluziobraz sluzi cistosluzi cisto dacisto da imda im puknesim puknes samarnekim osobama obraz sluziosobama obraz sluzi cistoobraz sluzi cisto dasluzi cisto da imcisto da im puknesda im puknes samarnekim osobama obraz sluzi cistoosobama obraz sluzi cisto daobraz sluzi cisto da imsluzi cisto da im puknescisto da im puknes samar

Smejem se cisto da nekim osobama pokvarim dan :)Čovek sve daje za obraz,a obraz ni za šta.Čovek sve daje za obraz, a obraz ni za šta.Prijatelj ti sluzi da mu zagorcas dan.Cesce me sluzi konobar nego pamcenje xDNekim recima nije bilo sudjeno da ih izgovorim. Ostale su mi u ocima…