Neke greške su veoma zabavne pa je lepo ponavljati ih više puta. - Činija Citata

Neke greške su veoma zabavne pa je lepo ponavljati ih više puta.


neke-greke-su-veoma-zabavne-pa-lepo-ponavljati-ih-vie-puta
nekegrekesuveomazabavnepalepoponavljatiihvieputaneke greškegreške susu veomaveoma zabavnezabavne papa jeje lepolepo ponavljatiponavljati ihih viševiše putaneke greške sugreške su veomasu veoma zabavneveoma zabavne pazabavne pa jepa je lepoje lepo ponavljatilepo ponavljati ihponavljati ih višeih više putaneke greške su veomagreške su veoma zabavnesu veoma zabavne paveoma zabavne pa jezabavne pa je lepopa je lepo ponavljatije lepo ponavljati ihlepo ponavljati ih višeponavljati ih više putaneke greške su veoma zabavnegreške su veoma zabavne pasu veoma zabavne pa jeveoma zabavne pa je lepozabavne pa je lepo ponavljatipa je lepo ponavljati ihje lepo ponavljati ih višelepo ponavljati ih više puta

Tuđe greške su uvek zabavne.Neke se bitke moraju voditi više puta da bi se dobile.Neke žene su kao upaljena cigareta – ako ih ne uhvatite s prave strane opećićete se.Toliko puta, doživeo sam poraze, pa više i ne osećam istinski tamjan sumnje. Prejeo sam se pobeda, pa više i ne osećam istinsku zvonjavu slave. Ne umem ni da se uplašim. Ne umem više ni da umem.Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.Tako i treba sanjati. U ograničenim količinama. Snovi su frka živa. Što ih više imaš, više ti ih ostane neostvarenih. To pouzdano znam. Imam i duplikata u svojoj kolekciji.