Nećeš dobiti drugu šansu ako se ne boriš za nju.


nee-dobiti-drugu-ansu-ako-se-ne-bori-za-nju
nećedobitidruguansuakoseneborizanjunećeš dobitidobiti drugudrugu šansušansu akoako sese nene borišboriš zaza njunećeš dobiti drugudobiti drugu šansudrugu šansu akošansu ako seako se nese ne borišne boriš zaboriš za njunećeš dobiti drugu šansudobiti drugu šansu akodrugu šansu ako sešansu ako se neako se ne borišse ne boriš zane boriš za njunećeš dobiti drugu šansu akodobiti drugu šansu ako sedrugu šansu ako se nešansu ako se ne borišako se ne boriš zase ne boriš za nju

…i kad život je kurva, ja opet nudim mu romansu, i kada neko razočara me —> ja pružim mu drugu šansu… ;)Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)I, proturaju priče, da sve curice liče, kad je čaša pri dnu. Možda jedna na drugu, al' nikad na nju.Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju.Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju.Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća – ako je ne budeš imao sa čime uporediti.