Nećeš dobiti drugu šansu ako se ne boriš za nju.


nee-dobiti-drugu-ansu-ako-se-ne-bori-za-nju
nećedobitidruguansuakoseneborizanjunećeš dobitidobiti drugudrugu šansušansu akoako sese nene borišboriš zaza njunećeš dobiti drugudobiti drugu šansudrugu šansu akošansu ako seako se nese ne borišne boriš zaboriš za njunećeš dobiti drugu šansudobiti drugu šansu akodrugu šansu ako sešansu ako se neako se ne borišse ne boriš zane boriš za njunećeš dobiti drugu šansu akodobiti drugu šansu ako sedrugu šansu ako se nešansu ako se ne borišako se ne boriš zase ne boriš za nju

Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća – ako je ne budeš imao sa čime uporediti.Moraš se privići na malo tuge u životu...Nećeš znati šta je prava sreća - ako je ne budeš imao sa čime uporediti.Ja sve mogu jednom rukom ako me za drugu drzis ti …Ljubav se nemože stvoriti ako nju ne čine dvije osobe…i kad život je kurva, ja opet nudim mu romansu, i kada neko razočara me —> ja pružim mu drugu šansu… ;)