Ne znate šta je nada, dok je ne izgubite.


ne-znate-nada-dok-ne-izgubite
thomas stearns eliotneznatetanadadokneizgubitene znateznate štaje nadadok jeje nene izgubitene znate štaznate šta ješta je nadadok je neje ne izgubitene znate šta jeznate šta je nadadok je ne izgubitene znate šta je nada

Svi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.Ako ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.Čovek se nada dok god je duše u njemu.Žudnja je početna tačka svakog dostignuća. Ne nada, ne želja, već oštra pulsirajuća žudnja koja prevazilazi sve.Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.