Ne zaboravi da je svetac grešnik koji se trudi da postane bolji.


ne-zaboravi-da-svetac-grenik-koji-se-trudi-da-postane-bolji
nelson mandelanezaboravidasvetacgrenikkojisetrudipostaneboljine zaboravizaboravi dada jeje svetacsvetac grešnikgrešnik kojikoji sese truditrudi dada postanepostane boljine zaboravi dazaboravi da jeda je svetacje svetac grešniksvetac grešnik kojigrešnik koji sekoji se trudise trudi datrudi da postaneda postane boljine zaboravi da jezaboravi da je svetacda je svetac grešnikje svetac grešnik kojisvetac grešnik koji segrešnik koji se trudikoji se trudi dase trudi da postanetrudi da postane boljine zaboravi da je svetaczaboravi da je svetac grešnikda je svetac grešnik kojije svetac grešnik koji sesvetac grešnik koji se trudigrešnik koji se trudi dakoji se trudi da postanese trudi da postane bolji

Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje.Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.