Ne valja pljuvati, pa lizati.


ne-valja-pljuvati-pa-lizati
srpske poslovicenevaljapljuvatipalizatine valjavalja pljuvatipa lizatine valja pljuvati

Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Um caruje, snaga klade valja.O ukusima i bojama ne valja se prepirati.Tiha voda brijege valja.Ti si kao jastog, jedino ti glava ne valja. xDZna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xD