Ne upoređujte sebe ni sa kim na svetu. Činite li to, onda vređate sebe. - Činija Citata

Ne upoređujte sebe ni sa kim na svetu. Činite li to, onda vređate sebe.


ne-uporeujte-sebe-kim-na-svetu-inite-li-to-onda-vreate-sebe
bil gejtsneupoređujtesebekimnasvetuČinitelitoondavređatesebene upoređujteupoređujte sebesebe nisa kimkim nana svetuČinite lionda vređatevređate sebene upoređujte sebeupoređujte sebe nisebe ni sani sa kimsa kim nakim na svetuonda vređate sebene upoređujte sebe niupoređujte sebe ni sasebe ni sa kimni sa kim nasa kim na svetune upoređujte sebe ni saupoređujte sebe ni sa kimsebe ni sa kim nani sa kim na svetu

Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.Je li to mudrost, da ne očekujemo mnogo ni od sebe ni od drugih? Je li to gubitak ili dobitak, ako saznamo pravu mjeru, svoju i tuđu? Gubitak je što je ta mjera sitna, a dobitak što ne tražimo više.Devojke, kad počnete jutro tako što stavite kilo šminke na sebe, setite se da negde na svetu neki klovn radi to isto. ;)Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.