Ne umije da vlada ko se suviše boji mržnje.


ne-umije-da-vlada-ko-se-suvie-boji-mrnje
latinske posloviceneumijedavladakosesuviebojimržnjene umijeumije dada vladavlada koko sese suvišesuviše bojiboji mržnjene umije daumije da vladada vlada kovlada ko seko se suvišese suviše bojisuviše boji mržnjene umije da vladaumije da vlada koda vlada ko sevlada ko se suvišeko se suviše bojise suviše boji mržnjene umije da vlada koumije da vlada ko seda vlada ko se suviševlada ko se suviše bojiko se suviše boji mržnje

U zemlji mržnje najviše mrze onoga ko ne umije da mrzi.U zemlji mržnje najviše mrze onoga tko ne umije mrziti.Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Ljubav je kao supa, prve kašike su suviše vrele, posljednje suviše hladne.Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto.