Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.


ne-trudi-se-da-o-svemu-zna-sve-da-ne-bi-u-svemu-postao-neznalica
demokritnetrudisedasvemuznasvenebipostaoneznalicane truditrudi sese dada oo svemusvemu znašznaš sveda nene bibi uu svemusvemu postaopostao neznalicane trudi setrudi se dase da oda o svemuo svemu znašsvemu znaš sveda ne bine bi ubi u svemuu svemu postaosvemu postao neznalicane trudi se datrudi se da ose da o svemuda o svemu znašo svemu znaš sveda ne bi une bi u svemubi u svemu postaou svemu postao neznalicane trudi se da otrudi se da o svemuse da o svemu znašda o svemu znaš sveda ne bi u svemune bi u svemu postaobi u svemu postao neznalica

Razgovarajmo o svemu, a o svemu jedino i umem govoriti.Tek kada si beskućnik primećuješ da je sve nečije vlasništvo i da postoje brave na svemu.Svaki trenutak proveden s njom, vrijedio je truda, i unatoč svemu što se dogodilo, da mogu, opet bih sve ponovio.Kada pišete fikciju ili poeziju…sve se svodi na ovo: na nezainteresovanost prema svemu sem tome što pišete.Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Nijedan od smrtnika nije u svemu sretan.