Ne treba od drugih zahtevati ono što bismo i sami uskratili.


ne-treba-od-drugih-zahtevati-ono-to-bismo-i-sami-uskratili
nemačka poslovicanetrebaoddrugihzahtevationotobismosamiuskratiline trebatreba odod drugihdrugih zahtevatizahtevati onoono štošto bismobismo ii samisami uskratiline treba odtreba od drugihod drugih zahtevatidrugih zahtevati onozahtevati ono štoono što bismošto bismo ibismo i samii sami uskratiline treba od drugihtreba od drugih zahtevatiod drugih zahtevati onodrugih zahtevati ono štozahtevati ono što bismoono što bismo išto bismo i samibismo i sami uskratiline treba od drugih zahtevatitreba od drugih zahtevati onood drugih zahtevati ono štodrugih zahtevati ono što bismozahtevati ono što bismo iono što bismo i samišto bismo i sami uskratili

Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Ne radi ono šta ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Ne dozvoli da te obeshrabri mišljenje drugih. Samo je osrednjost sigurna stvar, zato rizikuj i radi ono što želiš.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.