Ne treba od drugih zahtevati ono što bismo i sami uskratili.


ne-treba-od-drugih-zahtevati-ono-to-bismo-i-sami-uskratili
nemačka poslovicanetrebaoddrugihzahtevationotobismosamiuskratiline trebatreba odod drugihdrugih zahtevatizahtevati onoono štošto bismobismo ii samisami uskratiline treba odtreba od drugihod drugih zahtevatidrugih zahtevati onozahtevati ono štoono što bismošto bismo ibismo i samii sami uskratiline treba od drugihtreba od drugih zahtevatiod drugih zahtevati onodrugih zahtevati ono štozahtevati ono što bismoono što bismo išto bismo i samibismo i sami uskratiline treba od drugih zahtevatitreba od drugih zahtevati onood drugih zahtevati ono štodrugih zahtevati ono što bismozahtevati ono što bismo iono što bismo i samišto bismo i sami uskratili

Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke.Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.