Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca. - Činija Citata

Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca.


ne-trai-razgovor-s-mrtvacom-a-dobroinstvo-od-krtca
sokratnetražirazgovormrtvacomdobročinstvoodkrtcane tražitraži razgovors mrtvacomni dobročinstvodobročinstvo odod škrtcane traži razgovortraži razgovor srazgovor s mrtvacoma ni dobročinstvoni dobročinstvo oddobročinstvo od škrtcane traži razgovor straži razgovor s mrtvacoma ni dobročinstvo odni dobročinstvo od škrtcane traži razgovor s mrtvacoma ni dobročinstvo od škrtca

Ne traži ni od koga ono što i sam nisi spreman dati.Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, čak ako to od vas i država traži.Jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi više od mjeseci učenja iz knjige.Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.