Ne teži za tudjim, jer zbog pohlepe za tudjim možeš izgugiti i svoje. - Činija Citata

Ne teži za tudjim, jer zbog pohlepe za tudjim možeš izgugiti i svoje.


ne-tei-za-tudjim-jer-zbog-pohlepe-za-tudjim-moe-izgugiti-i-svoje
japanska poslovicanetežizatudjimjerzbogpohlepetudjimmožeizgugitisvojene težiteži zaza tudjimjer zbogzbog pohlepepohlepe zaza tudjimtudjim možešmožeš izgugitiizgugiti ii svojene teži zateži za tudjimjer zbog pohlepezbog pohlepe zapohlepe za tudjimza tudjim možeštudjim možeš izgugitimožeš izgugiti iizgugiti i svojene teži za tudjimjer zbog pohlepe zazbog pohlepe za tudjimpohlepe za tudjim možešza tudjim možeš izgugititudjim možeš izgugiti imožeš izgugiti i svojejer zbog pohlepe za tudjimzbog pohlepe za tudjim možešpohlepe za tudjim možeš izgugitiza tudjim možeš izgugiti itudjim možeš izgugiti i svoje

Oblačim se zbog svog izgleda. Ne za sebe, ne za javnost, ne za modu, ne za muškarce.Lako je biti izdašan sa tudjim novcem.Bolje je verovati svoim očima nego tudjim rečima.Mi smo u opasnosti da uništimo sami sebe zbog naše pohlepe i gluposti. Ne smemo gledati samo ka nama na ovom malom i sve zagađenijem i sve prenaseljenijem svetu.Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.