Ne stavljaj sva jaja u jednu košaru. - Činija Citata

Ne stavljaj sva jaja u jednu košaru.


ne-stavljaj-sva-jaja-u-jednu-koaru
bosanske poslovicenestavljajsvajajajednukoarune stavljajstavljaj svasva jajajaja uu jednujednu košarune stavljaj svastavljaj sva jajasva jaja ujaja u jednuu jednu košarune stavljaj sva jajastavljaj sva jaja usva jaja u jednujaja u jednu košarune stavljaj sva jaja ustavljaj sva jaja u jednusva jaja u jednu košaru

Ne stavljaj sva jaja u jednu košaruNe nosi najviše jaja ona kokoška što najjače kokodače.Imam ja za tebe jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra je da ti po zakonu ne mogu ništa, a loša da nema zakona u ovoj zemlji.Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.Sad su jaja starija nego kokošiLudosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti.