Ne smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena.


ne-smeta-mi-to-ivim-u-mukom-svijetu-sve-dok-u-njemu-mogu-biti-ena
merlin monronesmetamitoživimmukomsvijetusvedoknjemumogubitiženane smetasmeta mimi štošto živimživim uu muškommuškom svijetusve dokdok uu njemunjemu mogumogu bitibiti ženane smeta mismeta mi štomi što živimšto živim uživim u muškomu muškom svijetusve dok udok u njemuu njemu mogunjemu mogu bitimogu biti ženane smeta mi štosmeta mi što živimmi što živim ušto živim u muškomživim u muškom svijetusve dok u njemudok u njemu moguu njemu mogu bitinjemu mogu biti ženane smeta mi što živimsmeta mi što živim umi što živim u muškomšto živim u muškom svijetusve dok u njemu mogudok u njemu mogu bitiu njemu mogu biti žena

Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.Čoveku ne smeta što on nema, smeta mu što drugi ima.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.Možda ne upamtim sve što čujem i pročitam, i sigurno neznam sve na svijetu, al dobra prijatelja zaboravit neću.