Ne priznajemo zaista važne trenutke u životu dok ne bude prekasno. - Činija Citata

Ne priznajemo zaista važne trenutke u životu dok ne bude prekasno.


ne-priznajemo-zaista-vane-trenutke-u-ivotu-dok-ne-bude-prekasno
agata kristinepriznajemozaistavažnetrenutkeživotudoknebudeprekasnone priznajemopriznajemo zaistazaista važnevažne trenutketrenutke uu životuživotu dokdok nene budebude prekasnone priznajemo zaistapriznajemo zaista važnezaista važne trenutkevažne trenutke utrenutke u životuu životu dokživotu dok nedok ne budene bude prekasnone priznajemo zaista važnepriznajemo zaista važne trenutkezaista važne trenutke uvažne trenutke u životutrenutke u životu doku životu dok neživotu dok ne budedok ne bude prekasnone priznajemo zaista važne trenutkepriznajemo zaista važne trenutke uzaista važne trenutke u životuvažne trenutke u životu doktrenutke u životu dok neu životu dok ne budeživotu dok ne bude prekasno

Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Moralno ponašanje čoveka bi trebalo da bude u potpunosti zasnovano na razumevanju, obrazovanju i društvenim vezama; religijska osnova nije potrebna. Čovek bi zaista bio bedan ako bi morao da bude obuzdan strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti.Ne maštaj o boljem životu, već živi taj koji imaš! Jer dok ti maštaš, život ti prolazi.Daj svakom danu šansu da bude najlepši u tvom životu.Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen.