Ne prekopavaj po pepelu mrtvih.


ne-prekopavaj-po-pepelu-mrtvih
francuske posloviceneprekopavajpopepelumrtvihne prekopavajprekopavaj popo pepelupepelu mrtvihne prekopavaj poprekopavaj po pepelupo pepelu mrtvihne prekopavaj po pepeluprekopavaj po pepelu mrtvihne prekopavaj po pepelu mrtvih

Slava je sunce mrtvih.Knjigama mrtvih uvijek uce žive