Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi


ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
vinston Čerčilnepostojenaistalniprijateljineprijateljisamointeresine postojepostoje našinaši stalnistalni prijateljiprijatelji ii našinaši stalnistalni neprijateljipostoje samosamo našinaši stalnistalni interesine postoje našipostoje naši stalninaši stalni prijateljistalni prijatelji iprijatelji i našii naši stalninaši stalni neprijateljipostoje samo našisamo naši stalninaši stalni interesine postoje naši stalnipostoje naši stalni prijateljinaši stalni prijatelji istalni prijatelji i našiprijatelji i naši stalnii naši stalni neprijateljipostoje samo naši stalnisamo naši stalni interesine postoje naši stalni prijateljipostoje naši stalni prijatelji inaši stalni prijatelji i našistalni prijatelji i naši stalniprijatelji i naši stalni neprijateljipostoje samo naši stalni interesi

Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi.Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.Neprijatelji, to su samo naši prerušeni prijatelji koje od nas deli samo kakav nesporazum ili predrasuda.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost.Mi smo toliko siromašni da naši sportisti ni nemaju za doping :(