Ne polaži temelje, ako nisi u stanju sagraditi celu kuću.


ne-polai-temelje-ako-nisi-u-stanju-sagraditi-celu-kuu
ruske poslovicenepolažitemeljeakonisistanjusagraditicelukućune polažipolaži temeljeako nisinisi uu stanjustanju sagraditisagraditi celucelu kućune polaži temeljeako nisi unisi u stanjuu stanju sagraditistanju sagraditi celusagraditi celu kućuako nisi u stanjunisi u stanju sagraditiu stanju sagraditi celustanju sagraditi celu kućuako nisi u stanju sagraditinisi u stanju sagraditi celuu stanju sagraditi celu kuću

Život je samo most. Ne gradi kuću na mostu.Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje.Ne mislim da će ljudska rasa biti u stanju preživeti narednih hiljadu godina ukoliko se ne proširimo u svemiru.Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.Ne trudim se? Trudila sam se,a ti nisi hteo ni malim prstom da pomeris.Ne izvinjavam se? Izvinjavam se,samo kad ja mislim da sam pogresila.Ne oprastam ? ...Bludnica brzo udje u kuću, ali sporo iz nje izlazi.