Ne plašite se savršenstva. Nikada ga nećete dostići.


ne-plaite-se-savrenstva-nikada-ga-neete-dostii
salvador dalineplaitesesavrenstvanikadaganećetedostićine plašiteplašite sese savršenstvanikada gaga nećetenećete dostićine plašite seplašite se savršenstvanikada ga nećetega nećete dostićine plašite se savršenstvanikada ga nećete dostići

Nikada nećete biti srećni ako nastavite tražiti smisao sreće. Nikada nećete živjeti ako nastavite tražiti smisao života.Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života.Nemoj se bojati perfekcije – nikada je nećeš dostići.Nemoj se bojati perfekcije - nikada je nećeš dostići.Kad ih jednom izgovorite, ni najbrži konj više ne može dostići vaše riječi.Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim mašinama koje su izmislili ljudi.