Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta. - Činija Citata

Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.


ne-plaim-se-oveka-koji-10000-udaraca-vebao-jednom-ve-se-plaim-oveka-koji-jedan-udarac-vebao-10000-puta
brus lineplaimsečovekakoji10000udaracavežbaojednomvećjedanudaracputane plašimplašim sese čovekačoveka kojikoji jeudaraca vežbaovežbao jednomveć sese plašimplašim čovekačoveka kojikoji jeje jedanjedan udaracudarac vežbaone plašim seplašim se čovekase čoveka kojičoveka koji jeudaraca vežbao jednomveć se plašimse plašim čovekaplašim čoveka kojičoveka koji jekoji je jedanje jedan udaracjedan udarac vežbaone plašim se čovekaplašim se čoveka kojise čoveka koji jeveć se plašim čovekase plašim čoveka kojiplašim čoveka koji ječoveka koji je jedankoji je jedan udaracje jedan udarac vežbaone plašim se čoveka kojiplašim se čoveka koji jeveć se plašim čoveka kojise plašim čoveka koji jeplašim čoveka koji je jedančoveka koji je jedan udarackoji je jedan udarac vežbao

Ne bojim se čoveka koji je nekada trenirao 10.000 udaraca. Bojim se onoga ko je jedan udarac trenirao 10.000 puta.Nisam doživio neuspjeh. Samo sam pronašao 10.000 načina koji ne rade.Aleksandra VOLIM TEEE! 10.10.2015-4.10.2016.Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.999 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio on je već uspeo.Ne plašim se vojske lavova koju predvodi ovca, plašim se vojske ovaca koju predvodi lav.Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli.