Ne pitaj šta bi sad bilo kad bi se ponovo zbilo, ne pitaj da li se kajem. - Činija Citata

Ne pitaj šta bi sad bilo kad bi se ponovo zbilo, ne pitaj da li se kajem.


ne-pitaj-bi-sad-bilo-kad-bi-se-ponovo-zbilo-ne-pitaj-da-li-se-kajem
Đorđe balaševićnepitajtabisadbilokadseponovozbilonedalikajemne pitajpitaj štašta bibi sadsad bilobilo kadkad bibi sese ponovoponovo zbilone pitajpitaj dada lili sese kajemne pitaj štapitaj šta bišta bi sadbi sad bilosad bilo kadbilo kad bikad bi sebi se ponovose ponovo zbilone pitaj dapitaj da lida li seli se kajemne pitaj šta bipitaj šta bi sadšta bi sad bilobi sad bilo kadsad bilo kad bibilo kad bi sekad bi se ponovobi se ponovo zbilone pitaj da lipitaj da li seda li se kajemne pitaj šta bi sadpitaj šta bi sad bilošta bi sad bilo kadbi sad bilo kad bisad bilo kad bi sebilo kad bi se ponovokad bi se ponovo zbilone pitaj da li sepitaj da li se kajem

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškog. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu.U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu.Ne pitaj me šta imam – nego ko sam.Ništavilo, šta bi bilo da te nije? Da odjednom nekud nestaneš iz svega, bi li tek onda bio bez ičega?Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.