Ne pijem lekove, nemaju šta da leče, u srcu praznina do suza me peče..


ne-pijem-lekove-nemaju-da-e-u-srcu-praznina-do-suza-me-pee
nepijemlekovenemajutadalečesrcuprazninadosuzamepečene pijempijem lekovenemaju štašta dada lečeu srcusrcu prazninapraznina dodo suzasuza meme pečene pijem lekovenemaju šta dašta da lečeu srcu prazninasrcu praznina dopraznina do suzado suza mesuza me pečenemaju šta da lečeu srcu praznina dosrcu praznina do suzapraznina do suza medo suza me pečeu srcu praznina do suzasrcu praznina do suza mepraznina do suza me peče

Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Ako želiš znati šta je u čovekovom srcu, slušaj šta govori.Ako me neko čačne u ove oči plačne, nije to neutešno. Ja umem od suza da pravim klikere lepe, prozračne.Ne pitaj me šta imam – nego ko sam.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.