Ne mogu vam ponuditi ništa osim krvi, napora, znoja i suza.


ne-mogu-vam-ponuditi-osim-krvi-napora-znoja-i-suza
vinston Čerčilnemoguvamponuditinitaosimkrvinaporaznojasuzane mogumogu vamvam ponuditiponuditi ništaništa osimosim krviznoja ii suzane mogu vammogu vam ponuditivam ponuditi ništaponuditi ništa osimništa osim krviznoja i suzane mogu vam ponuditimogu vam ponuditi ništavam ponuditi ništa osimponuditi ništa osim krvine mogu vam ponuditi ništamogu vam ponuditi ništa osimvam ponuditi ništa osim krvi

Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle.Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja.Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi „spajalice, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici mogu ponuditi sigurnu alternativu za miran napredak.