Ne možemo rešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili. - Činija Citata

Ne možemo rešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.


ne-moemo-reiti-probleme-na-isti-nain-na-koji-smo-ih-stvorili
albert ajnštajnnemožemoreitiproblemenaistinačinkojismoihstvoriline možemomožemo rešitirešiti problemeprobleme nana istiisti načinnačin nana kojikoji smosmo ihih stvoriline možemo rešitimožemo rešiti problemerešiti probleme naprobleme na istina isti načinisti način nanačin na kojina koji smokoji smo ihsmo ih stvoriline možemo rešiti problememožemo rešiti probleme narešiti probleme na istiprobleme na isti načinna isti način naisti način na kojinačin na koji smona koji smo ihkoji smo ih stvoriline možemo rešiti probleme namožemo rešiti probleme na istirešiti probleme na isti načinprobleme na isti način nana isti način na kojiisti način na koji smonačin na koji smo ihna koji smo ih stvorili

Ne možemo riešiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Za žene je kompliment sam način na koji ih lažemo.Svi mi putujemo snovima. Svi smo putnici na autoputu života. Skitnice na kolovozu čežnje. Beskućnici u domu ljubavi. Borci u ratu tuge. Izgubljeni tražimo. Neshvaćeni shvatamo. Nevoljeni volimo. Nesigurni se nadamo. I svi smo isti. I svi smo razliciti.Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.