Ne možeš se prepirati s onim koji poriče osnove istine.


ne-moe-se-prepirati-s-onim-koji-porie-osnove-istine
latinske poslovicenemožeseprepirationimkojiporičeosnoveistinene možešmožeš sese prepiratiprepirati ss onimonim kojikoji poričeporiče osnoveosnove istinene možeš semožeš se prepiratise prepirati sprepirati s onims onim kojionim koji poričekoji poriče osnoveporiče osnove istinene možeš se prepiratimožeš se prepirati sse prepirati s onimprepirati s onim kojis onim koji poričeonim koji poriče osnovekoji poriče osnove istinene možeš se prepirati smožeš se prepirati s onimse prepirati s onim kojiprepirati s onim koji poričes onim koji poriče osnoveonim koji poriče osnove istine

Ne uznemiruj nikad drugoga onim što možeš sam da uradiš.Postoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćašPostoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćaš.Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine.O ukusima i bojama ne valja se prepirati.Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.