Ne može se biti neprijаtelj vаtre sаmo zаto što onа ponekаd opeče, vаljа se setiti dа onа uvek greje.


ne-moe-se-biti-neprijtelj-vtre-smo-zto-to-on-ponekd-opee-vlj-se-setiti-d-on-uvek-greje
maksim gorkinemožesebitineprijаteljvаtresаmozаtotoonаponekаdopečevаljаsetitiuvekgrejene možemože sese bitibiti neprijаteljneprijаtelj vаtrevаtre sаmosаmo zаtozаto štošto onаonа ponekаdponekаd opečevаljа sese setitisetiti dаdа onаonа uvekuvek grejene može semože se bitise biti neprijаteljbiti neprijаtelj vаtreneprijаtelj vаtre sаmovаtre sаmo zаtosаmo zаto štozаto što onаšto onа ponekаdonа ponekаd opečevаljа se setitise setiti dаsetiti dа onаdа onа uvekonа uvek grejene može se bitimože se biti neprijаteljse biti neprijаtelj vаtrebiti neprijаtelj vаtre sаmoneprijаtelj vаtre sаmo zаtovаtre sаmo zаto štosаmo zаto što onаzаto što onа ponekаdšto onа ponekаd opečevаljа se setiti dаse setiti dа onаsetiti dа onа uvekdа onа uvek grejene može se biti neprijаteljmože se biti neprijаtelj vаtrese biti neprijаtelj vаtre sаmobiti neprijаtelj vаtre sаmo zаtoneprijаtelj vаtre sаmo zаto štovаtre sаmo zаto što onаsаmo zаto što onа ponekаdzаto što onа ponekаd opečevаljа se setiti dа onаse setiti dа onа uveksetiti dа onа uvek greje

Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Nije nju prijatelju zabolelo to što ne može biti srećna sa drugim. Nju je zabolelo to što ne može biti srećna sa tobom.Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti.Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti.