Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.


ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije
maksim gorkinemožesebitineprijateljvatresamozatotoonaponekadopečevaljasjetitidauvijekgrijene možemože sese bitibiti neprijateljneprijatelj vatrevatre samosamo zatozato štošto onaona ponekadponekad opečevalja sese sjetitisjetiti dada onaona uvijekuvijek grijene može semože se bitise biti neprijateljbiti neprijatelj vatreneprijatelj vatre samovatre samo zatosamo zato štozato što onašto ona ponekadona ponekad opečevalja se sjetitise sjetiti dasjetiti da onada ona uvijekona uvijek grijene može se bitimože se biti neprijateljse biti neprijatelj vatrebiti neprijatelj vatre samoneprijatelj vatre samo zatovatre samo zato štosamo zato što onazato što ona ponekadšto ona ponekad opečevalja se sjetiti dase sjetiti da onasjetiti da ona uvijekda ona uvijek grijene može se biti neprijateljmože se biti neprijatelj vatrese biti neprijatelj vatre samobiti neprijatelj vatre samo zatoneprijatelj vatre samo zato štovatre samo zato što onasamo zato što ona ponekadzato što ona ponekad opečevalja se sjetiti da onase sjetiti da ona uvijeksjetiti da ona uvijek grije

Ne može se biti neprijаtelj vаtre sаmo zаto što onа ponekаd opeče, vаljа se setiti dа onа uvek greje.Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.