Ne može čovjeka svako uvrijediti. - Činija Citata

Ne može čovjeka svako uvrijediti.


ne-moe-ovjeka-svako-uvrijediti
fjodor dostojevskinemožečovjekasvakouvrijeditine možemože čovjekačovjeka svakosvako uvrijeditine može čovjekamože čovjeka svakočovjeka svako uvrijeditine može čovjeka svakomože čovjeka svako uvrijeditine može čovjeka svako uvrijediti

Ne može svako da bude siroče.Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka.Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha.Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav.Stvoriti duševno stanje koje čini čovjeka sretnim, to eto treba tražiti svako društvo želi li trajati dugo vremena. Razvoj je civilizacije nažalost stvorio kod modernog čovjeka mnogo potreba, a da mu nije pružio sredstva da ih zadovolji i tako je proizveo općenito nezadovoljstvo u dušama.