Ne j**e lep nego onaj što sve lajkuje - Činija Citata

Ne j**e lep nego onaj što sve lajkuje


ne-je-lep-nego-onaj-to-sve-lajkuje
nelepnegoonajtosvelajkujene j**ej**e leplep negonego onajonaj štošto svesve lajkujene j**e lepj**e lep negolep nego onajnego onaj štoonaj što svešto sve lajkujene j**e lep negoj**e lep nego onajlep nego onaj štonego onaj što sveonaj što sve lajkujene j**e lep nego onajj**e lep nego onaj štolep nego onaj što svenego onaj što sve lajkuje

Ne jebe lep nego onaj ko sjase s fejsa xDSvi bi da j****e, a da ženite nevino…Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xDNije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Ne čini sve što možeš činiti, nego samo što je pravo, pak se nedeš pokajati.Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj sve što čuješ.