Ne javljas se,on razume,ne zoves ga,on razume…Prevario te,da li ces razumeti??? - Činija Citata

Ne javljas se,on razume,ne zoves ga,on razume…Prevario te,da li ces razumeti???


ne-javljas-seon-razumene-zoves-gaon-razumeprevario-teda-li-razumeti
nejavljasseonrazumenezovesgaonrazume…prevariotedalirazumetine javljasli cesces razumetili ces razumeti

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Ako čovek ne razume drugu osobu, on će težiti da je smatra budalom.Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja?