Ne javljas se,on razume,ne zoves ga,on razume…Prevario te,da li ces razumeti???


ne-javljas-seon-razumene-zoves-gaon-razumeprevario-teda-li-razumeti
nejavljasseonrazumenezovesgaonrazume…prevariotedalirazumetine javljasli cesces razumetili ces razumeti

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.Čak Noris razume žene …Tugu nesrećnika razume samo nesrećnik.Ko razume geometriju poseduje moć razumevanja sveta.Njoj je takođe potrebna samoća, jer pokušava sebe da razume.