Ne čini sve što možeš činiti, nego samo što je pravo, pak se nedeš pokajati. - Činija Citata

Ne čini sve što možeš činiti, nego samo što je pravo, pak se nedeš pokajati.


ne-ini-sve-to-moe-initi-nego-samo-to-pravo-pak-se-nede-pokajati
hrvatske poslovicenečinisvetomožečinitinegosamopravopaksenedepokajatine činičini svesve štošto možešmožeš činitinego samosamo štošto jeje pravopak sese nedešnedeš pokajatine čini svečini sve štosve što možeššto možeš činitinego samo štosamo što ješto je pravopak se nedešse nedeš pokajatine čini sve štočini sve što možešsve što možeš činitinego samo što jesamo što je pravopak se nedeš pokajatine čini sve što možeščini sve što možeš činitinego samo što je pravo

Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj sve što čuješ.Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Ne laži više nego što možeš dokazati.Ne uči, nego izmišljaj to što je nezamislivo. Budućnost će dokazati da smo imali pravo.Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.