Ne laži svog lekara, ispovednika ni advokata. - Činija Citata

Ne laži svog lekara, ispovednika ni advokata.


ne-i-svog-lekara-ispovednika-advokata
džordž herbertnelažisvoglekaraispovednikaadvokatane lažilaži svogsvog lekaraispovednika nini advokatane laži svoglaži svog lekaraispovednika ni advokatane laži svog lekara

Ne laži više nego što možeš dokazati.Kuće poznatih advokata sagradjene su od glava budala.Ne teram ruku da piše laži u shvrhu stvaranja još jedne loše pesme.Svaki lekar je kao Vilhelm Tel: treba mu mnogo znanja i veštine da pogodi bolest a ne bolesnika. Bolest je najčešće mala, a bolesnik mnogo veći. Utešno je samo to što ni bolest ne može preživeti grešku lekara.Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled.Nijedna žena nije toliko skupa da je ne bi mogao iskrenom ljubavi kupiti. Ali ni toliko jeftina da se proda za šaku laži.