Ne budi lukav sa znanjem pred čovjekom koji žedni za njim. - Činija Citata

Ne budi lukav sa znanjem pred čovjekom koji žedni za njim.


ne-budi-lukav-znanjem-pred-ovjekom-koji-edni-za-njim
poslovice korisnikanebudilukavznanjempredčovjekomkojižednizanjimne budibudi lukavlukav sasa znanjemznanjem predpred čovjekomčovjekom kojikoji žednižedni zaza njimne budi lukavbudi lukav salukav sa znanjemsa znanjem predznanjem pred čovjekompred čovjekom kojičovjekom koji žednikoji žedni zažedni za njimne budi lukav sabudi lukav sa znanjemlukav sa znanjem predsa znanjem pred čovjekomznanjem pred čovjekom kojipred čovjekom koji žedničovjekom koji žedni zakoji žedni za njimne budi lukav sa znanjembudi lukav sa znanjem predlukav sa znanjem pred čovjekomsa znanjem pred čovjekom kojiznanjem pred čovjekom koji žednipred čovjekom koji žedni začovjekom koji žedni za njim

Hoćeš da ga pridobiješ za sebe? Pa pokaži se pred njim zbunjen.Bogastva se stvaraju znanjem, poseduju sa strahom, a napuštaju sa tugom.Ne mogu sa njim, a ne mogu ni bez njega … :(((Težnja za znanjem, mislim, ponajviše je potaknuta ljubavlju za moći.Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen sa znanjem.Jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi više od mjeseci učenja iz knjige.